translate site

Školení a semináře

Pro ochranu klientů a i ochranu celosvětově uzávané metody EFT, je vhodné si vždy ověřit zda EFT trainer (lektor - školitel) vlastní oficiální certifikaci a proškolení pod záštitou certifikačního programu pro školitele metody EFT, například mezinárodní asociace AAMET. Při komplexní aplikaci EFT, vyžaduje tato metoda pokročilou zkušenost, která významně umocní dosažené výsledky.  

 

AAMET EFT cert. školení 1. a 2.stupeň - základní seminář pro ucelené a komplexní použití metody EFT

- seminář v rozsahu 3 dny [pá - so - ne [certifikace EFT practitioner [cena: 5.900,- czk [lektor: M.Nosková, AAMET trainer  

AAMET EFT cert. školení 3. stupeň - navazující pokročilé techniky a přístupy metody EFT. Kvalifikovaný specialista EFT, používá veškeré dostupné techniky pro odkrytí jádra problému, pracuje efektivně se stres managementem.

- seminář v rozsahu 2,5 dne [pá - so - ne [certifikace EFT practitioner ADv. [cena: 5.200,- czk [lektor: M.Nosková, AAMET trainer  

[-- semináře se zahraničními lektory naleznete níže - odkaz "specializační semináře"

 

Faktor HOJNOSTI - seminář postaven na pravidlech prosperity, s použitím strategií k překročení vlastních hranic a dosažení vytyčeného úspěchu. Hlavní strategie je zaměřena na odblokování chybných vzorců a přesvědčení pro životní hojnost. Výsledky jsou 100% - na lidský mozek se v podstatě vztahují všechny zákony kvantové mechaniky. Neurony spolu komunikují za pomoci jistého typu elektrochemické signalizace. Je fascinující kam až můžeme jít v momentě, kdy limitující přesvědčení přestanou být platná a aplikují se změny způsobující systematické strukturální změny v mysli. Na semináři se pracuje mimo EFT i s cílenou imaginací - kognitivní vs podvědomá mysl. --- seminář v rozsahu 2 dny [cena: 3.400,- czk [lektor: M.Nosková, ACHC&AAMET intl. trainer

 

3 Hlavní pilíře správné volby - plus STOP PROKRASTINACI - seminář zaměřený na osobní cíle a výzvy. Metodika semináře je propojena na základní použití metody EFT. Na semináři se podíváme na schopnost mysli a emocí ovlivňovat naše životní nastavení. Každý stav mysli se přímo prezentuje do naší budoucnosti, kterou pro sebe tvoříme. Pro mnohé je frustrující, že nelze zaručit tu nejlepší možnou budoucnost. Ale je to opravdu tak? Co, když budoucnost může být navržena přesně, jak si přejeme?! Podivuhodná věc ..? Při navrhování budoucnosti vždy kladu důraz na A.) udržení klientova záměru - nebo-li nastavení podvědomé motivace; a za B.) odstranění prokrastinace. Pro vytvoření kvalitní budoucnosti využíváme prazákladní aktivitu kreativního nastavení do pozice, kde klient vede svůj život, raději, než-li setrvání ve vzorci být oběť „nepříznivých ran osudu“.

Na semináři „3 hlavní pilíře správné volby“, se taktéž dozvíte nová pravidla jak se vypořádat s vlastní rezistencí a prokrastinací. Namísto usilování o dokonalost, si dokonalý život vybudujete a to zcela přirozeně, diky přerámování nefunkčních podvědomých vzorců. Hlavní je vždy funkčnost, nikoliv forma. Na semináři se naučíte i techniku pro rychlé a efektivní odblokování vzorce vaší podosobnosti. --- seminář v rozsahu 1 den [cena pro EFT praktiky: 1.200,- czk [lektor: M.Nosková, ACHC&AAMET intl. trainer

 

MATRIX reimprinting - blueprint identity - revoluční verze ´EFT techniky filmu´ pracující s ener. hologramy vědomí, obsahující výrazné prvky metody NLP a aplikované psychologie. Tato revoluční technika nám umožní vytvořit nové obrazy a posilující paměti v energetickém systému těla, uvolnit negativní emoční náboj nepříznivých situací, které se staly v minulosti a nadále zasahují do součastnosti. Změna obrazů z minulosti - mozek myslí v obrazech - nám dává změnu kvality přítomného života a zdraví! Pro tento seminář je nutné mít znalosti z metody EFT - ukončený 2.st. metody EFT --- jednodenní seminář [cena pro EFT praktiky: 1.600,- czk [lektor: M.Nosková, ACHC&AAMET intl. trainer

 

Oblasti použití /aplikace metody EFT:

Problémy se soustředěním /učením, zablokovaná vitální energie pocházející z traumatizujících zážitků /konfliktů a stresových situací, únava, nespavost, pocity samoty /přetížení, nejistota, strachy, smutek, stavy úzkosti, fóbie, deprese, závislosti /emoční přejídání, anorexie, bulimie, strach z budoucnosti /úzkostné stavy z veřejných vystoupení, nízké sebevědomí, neustálá nejistota, sociální fobie, dlouhotrvající bolesti - jejichž příčinu není možné objasnit klasickou medicínou, závislost na minulosti - neschopnost odpustit, disharmonicky nastavené emoční oblasti osobního života, chronická nespokojenost, nenávist, hněv, partnerské /rodinné a pracovní vztahy, nalezení a odstranění osobních a finančních příčin nezdaru, odblokování neschopnosti žít svůj život plnohodnotně a nemožnost nalezení svého místa v něm, prokrastinace, chronické vzorce chování... a mnoho dalšího.