translate site

EFT - NLP

Princip metody EFT je jednoduše založen na objevu, že porušení rovnováhy v energetickém systému těla má hluboký vliv na osobní psychologii. Pro rychlé vybalancování k ideálnímu, nebo-li původnímu stavu, se používá jak slovní specifikace (lingvistika) - zaměření se na aktuální problém, tak i jemná aktivace akupunkturních bodů meridiánových drah systému těla.  Tvůrcem metody EFT je Ing. Gary Craig, který svůj pracovní směr zasvětil nejprve profesnímu koučinku (Life Coach), NLP (Neuro Lingvistické Programování), TLT (Terapie Myšlenkových Polí) a posléze následnému sestavení metody EFT, která v sobě mimo již zmíněných prvků - koučink, NLP, TLT - obsahuje i poznatky z tisíce let staré nauky o meridiánových drahách lidského těla.  

 

Proč použití meridiánových drah, je to nutné? A co to vlastně znamená?

"Východní medicína meridiány popisuje jako kanály, které spojují celé tělo jak na povrchu, tak i s vnitřními orgány navzájem, a zavádí pojem energie čchi, která těmito drahami proudí. Můžeme si říci, že je to informace, která se šíří tělem, nebo lze meridián zjednodušeně připodobnit k řece s proudící vodou. Drtivá většina nejdůležitějších akupunkturních bodů je součástí meridiánů, a přisuzuje se jim významný regulační efekt na energetické dráhy i celé tělo." MUDr. Zdeněk Šos

 

                    "Vždy se u mě projevoval zájem v oblastech osobního růstu přes různé psychologické směry. EFT je můj poslední a zároveň nejprogresivnější objev.. Taktéž mám vysoké mínění o Neuro Lingvistickém Programování. Přestože metoda EFT přesahuje téměř každé konvenční přesvědčení, výsledky i tak zůstávají velice významné. EFT samozřejmě není všemohoucí, nedostaneme vždy ve všech sférách oblastí 100%, ale tato metoda velice často pomáhá tam kde vše ostatní selhalo." Gary Craig 

 

Metodu EFT je možné aplikovat jak na profesní, tak i na osobní život. Metoda EFT je opravdu nejlepší volbou pro každého, kdo hledá rychlou a efektivní změnu. Naše mysl nemá ráda změnu. Když je změna silných zvyků požadována příliš rychle, je to dvojnásob trýznivé, je to neznámé a neznámé může nahánět obavy. Vždy najdeme důvody proč nepokračovat, proč nám to nevyhovuje, proč neuspět... Fakta a logika zde není ve hře. Jde o mentální vzorce, které jsou k nám silně přidrátované.

Celosvětový výzkum zjistil, že většina současných lidských myšlenek (afirmací) jsou ty samé, které měli mnoho let předtím. Většina lidí má stejná přesvědčení ohledně selhání, která měli v roce 2007, která měli v roce 1997, 1987 a 1977. Pokud v současnosti něco nedokážete, pravděpodobně to bude stejné i za 10 let. Jak tedy toto přerámovat? Nebo-li dát svým myšlenkám a pocitům nový význam?

Masivní změny se odehrávají po celém světě i v pracovní sféře. Stres se neustále navyšuje a stavy úzkosti jsou tím pádem samozřejmostí. Stres s sebou bohužel přináší i ztrátu času, ztrátu produktivity a mnohá chronická onemocnění. Firmy - a lidé v podnikání, kteří si již teď uvědomují přínos a pokroky energetické psychologie, mají mnohem efektivnější výsledky v podnikatelském prostředí - a to dokonce při použití výrazně menšího úsilí. Jedná se hlavně o tyto oblasti: a) výkon, produktivita a dosažení cíle b) oblast komunikace a vlivu c) oblast řízení emocí - zde je hlavní přínos pro podniky a korporace.

 

                               Když vezmeme v úvahu, že „motivace“ pro naši podvědomou mysl neexistuje – a podvědomá mysl řídí 95% našich každodenních interakcí (B.Lipton, Ph.D.), pak je zapotřebí vyhodnotit co je pro Vás doopravdy důležité – toto bude vaší každodenní snadnou motivací a to z 95%! Metoda EFT umí jasně a snadno specifikovat a zpracovat priority podvědomé mysli.  

 

Metoda EFT je kombinovatelná s různými směry - hlavní uplatnění však nalézá v těchto oblastech:

- seberealizace - plnohodnotný úspěch - finanční nezávislost, nalezení a dosažení životních cílů, životní hojnosti - vyrovnání se s negativní minulostí - odblokování traumatických zážitků - sociální a jiné fóbie - pocity strachů, obav a nepříznivé modely chování - pocity nejistoty - deprese - psychosomatické a chronické zdravotní problémy - alergie - nespavost - zlepšení výsledků ve sportu - zlepšení výsledků v pracovní sféře - nedostatek motivace a sebepřijetí - zkvalitnění partnerských vztahů - úspěšné snižování hmotnosti - závislosti - sabotující modely chování ... atd.

 

Pro efektivní firemní strategie prodeje, kvalitního marketingu a komunikace se zákazníky, je vhodná metoda NLP, kombinovaná se základními principy motivační psychologie EFT. Pro ACHC s.r.o. školí progresivní přístupy v metodě NLP, lektor Richard Flook - NLP Master a Trainer. Více o R.Flookovi naleznete níže na webu - na stránce "specializační semináře".