translate site

Průběžné termíny

Zde naleznete aktuální termíny EFT cert. školení a interaktivních seminářů. Termíny jsou doplňovány průběžně. Přihlášení na seminář - formulář přihlášky - naleznete na úvodní stránce webu - stránka "DOMŮ".

 

září 

30.09.2018 EFT 1denní interaktivní workshop "6 kroků pro změnu" /lektor: M.Nosková   

obsazeno

říjen 

20.10.2018 1denní EFT/NLP seminář "Nový faktor hojnosti" /+bonusový online kurz /cena: 1.400,- /M.Nosková

obsazeno 

říjen

od 21.10.2018 online kurz + ZEP sezení + skype konzultace - viz. aktuální nabídka v EFT zpravodaji

aktuálně

listopad 

24.- 25.11.2018 2denní školení 3.stupeň metody EFT ADv. /so + ne + EFT individuální online kurz /lektor: M.Nosková

NOVÝ termín


Pro specializační semináře se zahraničními lektory není nutná znalost metody EFT. 

Jako výukový materiál k cert. školení EFT používáme studijní skripta v Čj, překlad oficiální EFT prezentace dle osnov Ann Adams. Školení a semináře jsou - dle typu semináře - certifikována pod mezinárodními asociacemi IWAISA nebo ABNLP anebo pod ACHC&AAMET intl. spol. s r.o.  Principy používané v osnově studia: prioritně - EFT techniky, dále NLP posudky a doplňující techniky energetické psychologie.

                        Pro přihlášení na seminář vyplňte údaje do okénka přihlášky, kterou naleznete na úvodní stránce webu. Zadejte Vámi zvolený termín vzdělávacího semináře, následně obdržíte emailem podrobné info k semináři. Přihlášení na vzdělávací seminář je platné a vaše místo závazně rezervováno po vyplnění přihlášky a uhrazení zálohy na daný termín. Bankovní spojení a podmínky pro platbu zálohy naleznete v emailu, který obdržíte po odeslání přihlášky.
 
Mezinárodní asociace AAMET dodržuje přímé stanovy pro certifikované školení EFT a splňuje přesná kritéria daná tvůrcem metody EFT - Ing. Gary Craigem.
 
Lektor EFT vzdělávacího semináře - Marta Nosková je akreditovaným mezinárodním školitelem metody EFT, techniky Matrix Reimprinting, ředitelkou AAMET zastoupení pro ČR a původním zaměřením i cert. EFT praktikem ADv., Meta-medicine praktik, NLP, TLT a HMR (hypnóza) praktik pod asociacemi AAMET, IMMA a ABNLP. 
 
"Metoda EFT je samozřejmě výborný nástroj k osobnímu použití při řešení sporných otázek života, dále i nástroj pro rozšíření kognitivní úrovně mysli, efektivní zapojení intuice a vynikající pomocník při transformačním procesu. Hlavním cílem účastníků certifikovaného školení EFT je osobní a profesní rozvoj a mnohdy i následná praxe v oboru energetické psychologie. Potřeba navyšování životní úrovně je přirozená a podstatná - život je vždy výsledkem našich myšlenek a postupů - a tyto postupy je vhodné průběžně inovovat. V neposlední řadě je metoda EFT velmi dobře aplikovatelná i pro 'stres management' a tím i zkvalitnění úrovně zdraví a vitality."

     Pro zachování individuálního přístupu výuky, tvoří skupinu účastníků EFT cert. školení - pro I. a II. stupeň - vždy maximálně 15 osob.

"Moc děkuji za kurz, který posunul opět dál mé vnímání reality a souvislostí. Díky i za spoustu dalších inspirativních materiálů. Ještě po kurzu mi dobíhala zpracovávaná témata, prostě trochu jiná úroveň vnímání.. EFT je kreativní proces a současně ho vnímám i s respektem jako mocný nástroj." Eva Šafářová

 

Dobrý den, děkuji za všechno. Kurs byl fantastický. L.Greňová

 

Děkuji za úžasný seminář teď o víkendu, rád bych se přihlásil i v dalším termínu.  Bc. Roud

 

Účast na vzdělávacím semináři či školení EFT je dobrovolná. I přesto, že má metoda EFT velmi kladný vliv na zdraví a vitalitu, seminář či školení není náhražkou za psychoterapeutickou či lékařskou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno u takovýchto situací informovat svého ošetřujícího lékaře.