translate site

Život jako úžasná strategie!

Vítejte na stránkách věnovaných především metodě EFT - techniky emoční svobody. Víme, že hned v úvodu Vás většinou zajímá jak s metodou EFT aktivovat myšlení a změnit stereotypní vzorce chování. Jak mít více energie a vitality, jak stabilizovat anebo navýšit finanční prosperitu, jak dosahovat životní cíle bez zbytečných obav a stresu. Nejnovější studie zkoumající roli mozku již prokázaly, že pouze 5 - 10% našich rozhodnutí řídí racionální myšlenky. I když jistě nepatříte k osobám s nezájmem a nedostatkem motivace a již jste absolvovali proškolení v příslušné dovednosti, či činnosti, které se věnujete, něco možná stále postrádáte, něco Vám brání svoje schopnosti kvalitně realizovat. ´To něco´, ..  

Pro přihlášení na seminář  -->

a nebo cert. školení, v daném termínu, vyplňte závazný formulář přihlášky. Místo je tím pro Vás reservováno a podrobné info Vám bude obratem zasláno emailem. Formulář vyplňujte vždy aktuálními údaji na daňový doklad pro Vás. Důležité upozornění: neopomeňte vhodnost konzultace s kvalifikovaným zdravotním specialistou před použitím metody EFT v případech chronických zdravotních stavů!

Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výslovně prohlašujete, že odesláním tohoto formuláře spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasíte se zpracováním osobních údajů poskytnutých svojí osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze, která je ve vlastnictví ACHC s.r.o. Dále potvrzujete, že veškeré údaje vámi poskytnuté jsou pravdivé. Shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

Vlastník databáze čestně prohlašuje, že zadané údaje budou použity pouze pro potřeby aktuálního cert. školení či daného semináře a nebudou za žádných okolností poskytnuty třetí straně.


Kontakt


tel. kontakt :  +420 774 004 608
e-mail :  info @ eft-ahc.cz
 
školící centrum: ACHC s.r.o., Jeseniova 1151/55 , Praha 3  
 
- kontakty pro osobní konzultace - prosím vyberte si ze seznamu našich poradců a praktiků - odkaz dole na této úvodní stránce webu


Přihláška na kurz