translate site

Život jako úžasná strategie!

Vítejte na stránkách věnovaných především metodě EFT - techniky emoční svobody. Aktuálně jsme pro vás spustili náš nový web: zivotni-rovnovaha.cz   Víme, že hned v úvodu Vás většinou zajímá jak s metodou EFT aktivovat myšlení a změnit stereotypní vzorce chování. Jak mít více energie a vitality, jak stabilizovat anebo navýšit finanční prosperitu, jak dosahovat životní cíle bez zbytečných obav a stresu. Nejnovější studie zkoumající roli mozku již prokázaly, že pouze 5 - 10% našich rozhodnutí řídí racionální myšlenky. I když jistě nepatříte k osobám s nezájmem a nedostatkem motivace a již jste absolvovali proškolení v příslušné dovednosti, či činnosti, které se věnujete, něco možná stále postrádáte, něco Vám brání svoje schopnosti kvalitně realizovat. ´To něco´, ..  

Pro přihlášení na seminář  -->

a nebo cert. školení, v daném termínu, vyplňte závazný formulář přihlášky. Místo je tím pro Vás reservováno a podrobné info Vám bude obratem zasláno emailem. Formulář vyplňujte vždy aktuálními údaji na daňový doklad pro Vás. Důležité upozornění: neopomeňte vhodnost konzultace s kvalifikovaným zdravotním specialistou před použitím metody EFT v případech chronických zdravotních stavů!

Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výslovně prohlašujete, že odesláním tohoto formuláře spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasíte se zpracováním osobních údajů poskytnutých svojí osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze, která je ve vlastnictví ACHC&AAMET intl. spol. s r. o. Dále potvrzujete, že veškeré údaje vámi poskytnuté jsou pravdivé. Shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

Vlastník databáze čestně prohlašuje, že zadané údaje budou použity pouze pro potřeby aktuálního cert. školení či daného semináře a nebudou za žádných okolností poskytnuty třetí straně.


Kontakt


tel. kontakt :  +420 774 004 608
e-mail :  info @ eft-ahc.cz
 
školící centrum: ACHC&AAMET intl. spol. s r. o., IČ: 247 15 514, ul. Jeseniova 1151/55 , Praha 3  
 
- kontakty pro osobní konzultace - prosím vyberte si ze seznamu našich poradců a praktiků - odkaz dole na této úvodní stránce webu


Přihláška na kurz